Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Nyteckning av sopabonnemang

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:Önskar storlek på kärl: * (obligatorisk)
Önskar storlek på kärl:
Uppgifter om fastighetsägare
Uppgifter om fastighetsägare

OBS! Vid ändrade förhållanden, till exempel försäljning av din fastighet, ska du meddela kundtjänst. Tel. 0582-68 57 00.
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.