Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Byte av storlek på kärl/intervall

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:


Ansökan gäller byte av intervall (fast boende kan ej välja hämtning del av år)
Har idag:
Har idag:Önskar byta till:
Önskar byta till:Ansökan gäller byte av kärlstorlek
Kärlbyte kostar 350 kr som läggs på nästkommande faktura.
Har idag:
Har idag:
Önskar byta till:
Önskar byta till:
Sökande:
Sökande:


Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.