Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Blanketter

Blanketter i pdf format

(E-postformulär hittar du till vänster.)

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Sydnärkes kommunalförbund behandlar de uppgifter du lämnat.

De personuppgifter du lämnar till Sydnärkes kommunalförbund registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för kommunalförbundets myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).

Du har rätt att kontakta oss om du vill begära information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Personuppgiftsansvarig är Sydnärkes kommunalförbund. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud via vår kundtjänst, 0582-68 57 00.

Läs mer om hur Sydnärkes kommunalförbund hanterar dina personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.