Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Om webbplatsen

Vad är en Tillgänglighetsredogörelse?

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns två saker vi behöver göra:

  • Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
  • Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Tillgänglighetsredogörelse

På webbplatsen ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format och en länk ska finnas tydligt presenterad på webbplatsen alternativt finnas åtkomlig från alla sidor, exempelvis i en sidfot. Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatsen ska vara uppfyllda.