Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ansökan om månadshämtning

 

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:


OBS! Du måste ha det minsta sopkärlet (140 liter).
För att få sophämtning en gång i månaden måste du kompostera all matavfall. Anmälan av kompostering görs till miljöförvaltningen i din kommun. Miljöförvaltningens beslut om kompostering bifogas denna ansökan.
Uppgifter om fastighetsägare och berörd fastighet
Uppgifter om fastighetsägare och berörd fastighet

Vid ändrade förhållanden, till exempel försäljning av din fastighet, ska du meddela kundtjänst. Beviljad ansökan återkallas vid omständigheter som medför sanitär olägenhet.
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.