Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ägarbyte

Fastighet med kommunalt vatten/avlopp

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:


Nuvarande fastighetsägare:
Nuvarande fastighetsägare:

Ny fastighetsägare:

Fritidsboende har möjlighet att välja om man vill ha hämtning året runt eller endast sommarhalvåret.
Fritidsboende har möjlighet att välja om man vill ha hämtning året runt eller endast sommarhalvåret.Önskar kärlstorlek * (obligatorisk)
Önskar kärlstorlek
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.