Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler

Avfallstaxan

Avfallstaxan som man betalar till kommunalförbundet ska inte bara bekosta själva hämtningen av husshållssoporna i soptunnan utan även många andra av kommunalförbundets uppgifter inom avfallsområdet.

I avgiften för sophämtning ingår bl.a:

 • Sophämtning varannan vecka
 • Mobil miljöstation för farligt avfall och smått elavfall
 • Möjlighet att lämna återvinningsbart avfall, farligt avfall och grovsopor kostnadsfritt till återvinningscentralen
 • Insamling och sortering av batterier

Sophämtningsavgiften ska täcka kostnader som avser:

 • ​Hämtning av hushållssopor
 • Avfallsplanering
 • Information och kundkontakter
 • Batteriinsamling
 • Elektronikinsamling
 • Hushållens farliga avfall
 • Återvinningscentralen

Felsorteringsavgift och överfyllnadsavgift.

 

 

Felsorteringsavgift debiteras abonnent om behållare innehåller avfall som ska hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningar (t.ex el, elektronik och farligt avfall).

Felsorteringsavgift (inom 6 mån):

 • 1:a anmärkningen: 0 kr
 • 2:a anmärkningen: 0 kr
 • 3:e anmärkningen: 250 kr
 • 4:e anmärkningen: 500 kr
 • Vidare ej uppfyllda krav: 750 kr

 

 

Locket ska kunna stängas!

Så här får det INTE se ut!

Överfyllnadsavgift debiteras abonnent om behållare fylls så att locket ej går att stänga.

 Överfyllnadsavgift: 100 kr