Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler

Avfallstaxan

Avfallstaxan som man betalar till kommunalförbundet ska inte bara bekosta själva hämtningen av husshållssoporna i soptunnan utan även många andra av kommunalförbundets uppgifter inom avfallsområdet.

För dig som får faktura från oss varannan månad:

Från den 1 september övergår det till månadsfakturering. Det innebär att du kommer få din sop/vattenfaktura varje månad.

OBS! Ingen skillnad för dig som endast har sophämtning och får din faktura 2 ggr/år eller 1 gg/år.

I avgiften för sophämtning ingår bl.a:

 • Sophämtning varannan vecka
 • Mobil miljöstation för farligt avfall och smått elavfall
 • Möjlighet att lämna återvinningsbart avfall, farligt avfall och grovsopor kostnadsfritt till återvinningscentralen
 • Insamling och sortering av batterier

Sophämtningsavgiften ska täcka kostnader som avser:

 • ​Hämtning av hushållssopor
 • Avfallsplanering
 • Information och kundkontakter
 • Batteriinsamling
 • Elektronikinsamling
 • Hushållens farliga avfall
 • Återvinningscentralen

Felsorteringsavgift och överfyllnadsavgift.
Felsorteringsavgift debiteras abonnent om behållare innehåller avfall som ska hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningar (t.ex el, elektronik och farligt avfall).

Felsorteringsavgift: 80 kr 

Locket ska kunna stängas!

Så här får det INTE se ut!

 

 

 

 

Överfyllnadsavgift debiteras abonnent om behållare fylls så att locket ej går att stänga.

 Överfyllnadsavgift: 80 kr