Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Budning av grovsopor

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:


Fakturamottagare: * (obligatorisk)
Fakturamottagare:
Jag försäkrar att inget farligt, stickande eller skärande föremål är med bland grovsoporna. * (obligatorisk)
Jag försäkrar att inget farligt, stickande eller skärande föremål är med bland grovsoporna.


Vi kontaktar dig för att bestämma hämtningsdag.