Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ansökan om uppehåll i tömning av slamavskiljare

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:


Ansökan gäller: * (obligatorisk)
Ansökan gäller:


Fastigheten har WC: * (obligatorisk)
Fastigheten har WC:


Slamavskiljaren * (obligatorisk)
Slamavskiljaren
Uppehåll önskas * (obligatorisk)
Uppehåll önskasOBS! uppehåll medges för maximalt två år i taget. Därefter krävs ny ansökan.
Sökande:
Sökande:
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.