Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ansökan om att dela kärl med granne

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljat uppehåll eller vid delning av kärl. Vid delning av kärl skall båda fastighetsägarna betala fast avgift, men delar på den rörliga avgiften.

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:
Fastighetsägare och berörd fastighet nr 1
Fastighetsägare och berörd fastighet nr 1

Fastighetsägare och berörd fastighet nr 2
Hämtning * (obligatorisk)
Hämtning


Kärlet placeras vid: * (obligatorisk)
Kärlet placeras vid:


OBS! Det är endast 140 liters kärl som gäller vid delning av kärl. Vid ändrade förhållanden, till exempel försäljning av din fastighet, ska du meddela kundtjänst. Beviljad ansökan återkallas vid omständigheter som medför sanitär olägenhet.
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.