Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Dispens från viktbegränsning

Dispens för sopbil/slambil på viktbegränsad väg

Dispens från viktbegränsning, som gäller för sopbil/slambil och undantas därmed betalningsansvar för eventuella skador som kan uppkomma på nämnda väg. Tilläggsskylt måste finnas där det tydligt framgår att sopbil/slambil har tillträde trots viktbegränsning.
Dispens gäller för: * (obligatorisk)
Dispens gäller för:

Inskickat av:
Inskickat av: