Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Sophämtning

Hushållssopor

Smarta och Smita på sopkärl.

När matavfall, farligt avfall och förpackningar har sorterats ut är det som är kvar hushållssopor. De återvinns också och blir till fjärrvärme och elektricitet, förutsatt att de är brännbara.

Ändrade hämtningsdagar 2021

Vecka 51: Har du hämtning vecka 51, så ställ fram ditt sopkärl 2 dagar innan ord. hämtningsdag, och låt stå tills det blivit tömt. Hämtning sker ej före söndag 19/12 kl: 06.00.

Julafton, midsommarafton och nyårsdagen hämtas inga sopor.


Underjordsbehållare

Har du som fastighetsägare funderat på att gräva ner en underjordsbehållare för hushållssopor? Nu kan vi tömma dessa i alla våra medlemskommuner. Ring oss så berättar vi mer.Exempel på brännbara hushållssopor

Aska, bindor, blöjor, CD-skivor, dammsugarpåsar, diskborstar, fotografier, hundlatrin, kuvert, plåster, post-it-lappar, tandborstar, tops, snus, fimpar, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier.

Kattsand är oftast inte brännbart, men det finns idag ingen annan insamling för det här, så därför läggs även kattsand i den vanliga soppåsen.

Här hittar du en guide hur du sorterar dina sopor Öppnas i nytt fönster.

I renhållningsabonnemanget ingår:

  • Sophämtning sker som regel varannan vecka.
  • Man kan välja mellan fyra kärlstorlekar, 140, 190, 240 och 370 liter.
  • Rengöring av sopkärlen sköts av fastighetsinnehavaren.
  • Grovsopshämtning en gång/år (på hösten) för alla abonnenter.
  • Möjlighet att lämna återvinningsbart avfall och grovsopor vid Återvinningscentralen.
  • Röda slingan (som du kan lämna farligt avfall till en gång per år).

Hämtning av extrasäck

Har du tillfälligt mer sopor än vad som får plats i din tunna? Då kan du göra en beställning till oss på kundtjänst så kan sopkörarna ta med en säck vid din nästa ordinarie hämtning. Taxa tas ut enl. gällande prislista.

Uppehåll i hämtning av sopor

Ska du vara bortrest eller bo på annan ort under en tid, så kan du få uppehåll i hämtningen av dina hushållssopor. Vi behöver veta det senast 2 veckor innan det skall träda i kraft. Uppehållet skall vara i minst 3 månader för att du ska beviljas uppehåll och under den tiden får du betala grundavgift.

Matavfall

Matavfallet samlas in med "Gröna Påsen" som sedan blir biogas och biogödsel. Läs mer om hur du samlar in matavfallet.

Grovsopor

Med grovsopor menas sådant avfall som normalt kan uppkomma i hushållet, men inte hör hemma i det vanliga sopkärlet. Läs mer om grovsopor under fliken Grovsopor.

Farligt avfall

Avfall som har egenskaper som gör att det kan medföra skador på människor eller miljön klassas som farligt avfall.

Farligt avfall ska lämnas in på återvinningscentralen eller till Röda Slingan. Röda slingan är en årligt återkommande insamling av farligt avfall och smått el- och elektronikavfall som körs i våra kommuner. Hämtschema för
Röda Slingan hittar du under respektive kommun.

Vill du veta mer om hur ditt avfall ska sorteras kan du gå in på www.sopor.nu Länk till annan webbplats..

Du vet väl att allt i soptunnan ska ligga i plastpåse med dubbelknut?

Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas.

När sopkärlen töms i sopbilen uppstår det mängder med damm från avfallet. Renhållningspersonalen som ska hantera avfallet hela dagarna måste kunna utföra sitt arbete i en dräglig miljö.

Rengöring av sopkärl

Fastighetsinnehavaren är skyldig att regelbundet rengöra sitt sopkärl. Det är viktigt att kärlet görs rent så snart det ser ohygieniskt ut eller luktar illa. Ta som en vana att se över sopkärlet efter varje tömning och rengöra det vid behov. Om du spolar ur ditt kärl, tänk på att göra det på gräsmattan eller gruset, så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnen.

Avfallshämtning vintertid

För att du ska kunna vara säker på att dina sopor blir hämtade är det viktigt att du:

  • skottar fram till och runt om sopkärlen så att de frigörs.
  • skottar undan snö mellan kärlet och gatan.
  • skottar fram till soprum och platser där stora sopkärl finns.
  • skottar fram till och runt om djupbehållare, sk "Molok", och sopa av snön som ligger på locken.

Hämtningsvägarna ska vara snöröjda och vägbredden väl tilltagen så att sopbilen tar sig fram och kan vända. Särskilt viktigt på är det på landsbygden där bredden på vägarna blir smalare vintertid av plogvallar.