Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avläsning av vattenmätare

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:
Fastighetsägare:
Fastighetsägare:
Hantering av personuppgifter: Förbundet blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret inkommit. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till förbundets hemsida.