Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 kan du som fastighetsägare till flerbostadshus få ersättning för att samla in förpackningar fastighetsnära. De skall då hämtas av en autoriserad entreprenör vid dina fastigheter. Här kan du anmäla hur många lägenheter i din fastighet som har denna bostadsnära service.

Kommun: * (obligatorisk)
Kommun:


Ange antal hushåll i flerbostadshus som har fastighetsnära insamling av:

Ange antal hushåll i fritidsboenden i flerbostadshus som har fastighetsnära insamling av: