Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kf.sydnarke.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområda enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info@kf.sydnarke.se .

Vi svarar så snart vi kan. Du kan också kontakta oss på telefon 0582-68 57 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till info@kf.sydnarke.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Innehåll på webbplatsen är inte helt korrekt semantiskt uppmärkt i HTML-koden. Det finns brister gällande ARIA landmärken.
  • Det saknas genvägar för att hoppa över delar i strukturen till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
  • Markering för att visa vilket fält eller element som är i fokus är inte tillräckligt tydlig.
  • Formulär är inte fullt tillgängliga och behöver kompletteras för att fungera bra i hjälpmedel som till exempel skärmläsare.

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB har gjort en oberoende granskning av kf.sydnarke.se

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober 2020.