Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Direktion

Den politiska ledningen av Sydnärkes kommunalförbund utgörs av direktionen. Denna består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemskommun.

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Askersund Andreas Hansson (M), ordförande      Tomas Vynge (S), ersättare

Hallsberg  Ewa-Rosa Sliwinska (S), v ordförande    Lennart Pettersson (M), ersättare

Laxå Arne Augustsson (C), ledamot      Frida Larsson (S), ersättare

Lekeberg Henrik Hult (C), ledamot        Caroline Elfors (M), ersättare

                                                                                                                                                                           

Sammanträden 2022

2022-01-28

2022-02-18

2022-03-18

2022-04-22

2022-05-20

2022-06-17

2022-09-16

2022-10-21

2022-11-18

2022-12-16