Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Direktion

Den politiska ledningen av Sydnärkes kommunalförbund utgörs av en direktion. Denna består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemskommun.

Hallsberg

Peter Björk (S), ordförande

Lennart Pettersson (M), ersättare

Askersund

Andreas Hansson (M), ledamot

Tomas Vynge (S), ersättare

Laxå

Pernilla Ljungstedt (C), ledamot

Kent Gustavsson (S), ersättare

Lekeberg

Charlotta Stöltenhielm (M), ledamot

Berth Falk (S), ersättare

Sammanträden 2024

2024-01-26

2024-02-16

2024-03-22

2024-04-26

2024-05-24

2024-06-14

2024-09-20

2024-10-25

2024-11-22

2024-12-13