Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Personal                                                   

Förbundschef

Nina Glattfelder

 

Nina Glattfelder
Telefon: 0582-68 57 01
E-post: nina.glattfelder@kf.sydnarke.se

Controller

Linda Eriksson

 

Linda Eriksson
Telefon: 0582-68 57 02
E-post:linda.eriksson@kf.sydnarke.se

Strateg/informatör

Titti Jansson

 

Titti Jansson
Telefon: 0582-68 57 03
E-post: titti.jansson@kf.sydnarke.se    

Koordinator

Sabrina Vale

 

Sabrina Vale
Telefon: 0582-68 57 07
E-post: sabrina.vale@kf.sydnarke.se

Driftchef

Pathrik Lindqvist

 

Pathrik Lindqvist
Telefon: 0582-68 57 08
E-post: pathrik.lindqvist@kf.sydnarke.se

Assistenter

Marwa Rashid

 

Marwa Rashid
Telefon: 0582-68 57 04
E-post: marwa.rashid@kf.sydnarke.se

Karolina Kurt

 

Karolina Kurt
Telefon: 0582-68 57 06
E-post: karolina.kurt@kf.sydnarke.se

Frida Lindberg

 

Frida Lindberg
Telefon: 0582-68 57 05
E-post: frida.lindberg@kf.sydnarke.se

Helena Sköldqvist

 

Helena Sköldqvist
Telefon: 0582-68 57 09
E-post: helena.skoldqvist@kf.sydnarke.se