Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Aktuellt och på gång inom avfall

Förpackningar/matavfallsutsortering

Ny förordning producentansvar för förpackningar

I juni 2022 presenterade regeringen en ny förordning om producentansvar för förpackningar där kommunerna ansvarar för att samla in hushållens förpackningsavfall från 1 januari 2024. De ska också tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar från 2027.

Syftet med förordningen Länk till annan webbplats. är att öka återvinningen av förpackningar, samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Att säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt.

Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Från om med 1 januari 2024 ansvarar kommunerna över återvinningsstationerna.

Vår uppskattning är att vi kommer fortsätta samla in förpackningar genom återvinningsstationer tills den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Även därefter kommer det finnas ett behov av återvinningsstationer för vissa typer av förpackningar.

Avfall måste skiljas från förpackning: 1 januari 2024

Ändringar i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedlet ska det läggas bland matavfallet.

Undantag gäller för farligt avfall och läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Ändringen gäller från 1 januari 2024.

Obligatorisk matavfallsutsortering: 1 januari 2024

Regeringen har beslutat att det från 1 januari 2024 är obligatoriskt att sortera ut matavfall från restavfallet. I Sydnärkekommunerna läggs matavfallet i grön påse.