Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Anslagstavla

Kommunalförbundets officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller information om:

  • när direktionen har öppna sammanträden som du kan gå på
  • när ett protokoll är justerat och vad som står i protokollet
  • information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • annan information som enligt lag ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning Öppnas i nytt fönster..

Kallelse

Direktionssammanträde:

Tillkännagivande av justerat protokoll

Direktionssammanträde: 2024-05-24 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Datum för överklagan: 2024-05-31 till och med 2024-06-20.

Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträden att visa.

Kungörelser

Övriga anslag