Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Anslagstavla

Kommunalförbundets officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller information om:

  • när direktionen har öppna sammanträden som du kan gå på
  • när ett protokoll är justerat och vad som står i protokollet
  • information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • annan information som enligt lag ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning Öppnas i nytt fönster..

Tillkännagivande av justerat protokoll...

Direktionssammanträde: 2021-06-18 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Anslaget publicerades: 2020-06-24

Du kan överklaga till och med: 2021-07-15

Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträden att visa.

Kungörelser

Övriga anslag