Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Tyck till om oss

Just nu genomför vi en kundundersökning för att vi gärna vill veta vad just du tycker om oss och vad vi kan göra bättre.

1. Jag nyttjar era tjänster i: * (obligatorisk)

2. Jag bor i: * (obligatorisk)

3. Min ålder: * (obligatorisk)

4. Jag är nöjd med sophanteringen i sin helhet. * (obligatorisk)
4. Jag är nöjd med sophanteringen i sin helhet.5. Jag är medveten om att förpackningar inte får läggas i sopkärlet (där jag lägger restavfall och matavfall). * (obligatorisk)
5. Jag är medveten om att förpackningar inte får läggas i sopkärlet (där jag lägger restavfall och matavfall).


6. Jag är nöjd med återvinningscentralen i sin helhet. * (obligatorisk)
6. Jag är nöjd med återvinningscentralen i sin helhet.7. Jag vet om att jag kan lämna saker till återbruk i en container på återvinningscentralen. * (obligatorisk)
7. Jag vet om att jag kan lämna saker till återbruk i en container på återvinningscentralen.


8. Jag har gått Grönt kort kursen och har tillgång till återvinningscentralen alla dagar i veckan. * (obligatorisk)
8. Jag har gått Grönt kort kursen och har tillgång till återvinningscentralen alla dagar i veckan.


9. Jag är nöjd med de bemannade öppettiderna på återvinningscentralen. * (obligatorisk)
9. Jag är nöjd med de bemannade öppettiderna på återvinningscentralen.10. Jag är nöjd med Sydnärkes kommunalförbunds hemsida. * (obligatorisk)
10. Jag är nöjd med Sydnärkes kommunalförbunds hemsida.11. Jag är nöjd med informationen på Sydnärkes kommunalförbunds facebook. * (obligatorisk)
11. Jag är nöjd med informationen på Sydnärkes kommunalförbunds facebook.12. Jag vill gärna ha årsbroschyren om avfall hemskickad till min brevlåda. * (obligatorisk)
12. Jag vill gärna ha årsbroschyren om avfall hemskickad till min brevlåda.


13. Jag är nöjd med kundtjänst. * (obligatorisk)
13. Jag är nöjd med kundtjänst.14. Jag är nöjd med öppettiderna på kundtjänst. * (obligatorisk)
14. Jag är nöjd med öppettiderna på kundtjänst.15. Jag är nöjd med hur jag kan lämna förpackningar på återvinningsstationen. * (obligatorisk)
15. Jag är nöjd med hur jag kan lämna förpackningar på återvinningsstationen.