Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral 2022

Hallsberg

Här kan du följa bygget av den nya ÅVC:n.

Markarbeten är påbörjade.

Markarbeten är påbörjade.

Schaktning och bortforsling av sly och buskar.

Schaktning och bortforsling av sly och buskar.