Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Farligt avfall

Avfall som har egenskaper som gör att det kan medföra skador på människor eller miljön klassas som farligt avfall.

Farligt avfall

 Exempel på farligt avfall

  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Sprayburkar som innehåller färg, lim eller liknande
  • Glödlampor och lysrör
  • Rengöringsmedel
  • Batterier
  • El-avfall
  • Kylarvätskor
  • Spilloljor
  • Mediciner, sprutor och kanyler (lämnas på apoteket)

Nu kan du hämta en burk på apoteket att lägga dina använda sprutor och kanyler i. När den är full lämnar du sedan in den på apoteket igen.

Vill du veta mer om hur ditt avfall ska sorteras kan du gå in på www.sopor.nu Länk till annan webbplats.. Farligt avfall ska lämnas in på kommunens återvinningscentral.

Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att de inte kan orsaka andra skador.

Du kan även lämna ditt farliga avfall till Röda slingan Öppnas i nytt fönster. som är en årligt återkommande insamling av farligt avfall och smått el- och elektronikavfall som körs i våra kommuner.

EL-IN skåp

EL-IN skåp

 

 

Vi har ställt ut skåp i några matvarubutiker där du kan lämna småbatterier, glödlampor och smått elavfall i våra EL-IN skåp.

EL-IN skåp hittar du idag på Torghallen i Askersund, ICA-Jouren i Askersund, SOJAS i Vretstorp, ICA i Laxå, COOP i Fjugesta och Bolist i Fjugesta.

 

 

 

Farligt avfall från företag och verksamheter

Vi tar endast emot el- och elektronikavfall. Övrigt farligt avfall hänvisas till annan aktör.