Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Grönt kort

En utökad service för dej som vill kunna besöka återvinningscentralen alla dagar i veckan.

På återvinningscentralerna i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg, kan privatpersoner som är över 18 år, besöka ÅVC:n alla dagar i veckan under tiden 08.00 - 21.00 om man har ett sk ”Grönt kort”. Det "Gröna kortet" gäller inom förbundet.

För att få "Grönt kort" måste man gå en kortare utbildning på ca: 1 timme på plats eller välja att göra den digitalt, i hur återvinningscentralen fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort/ÅVC-grindöppningsapp som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.

Däck, asbest och invasiva växter får INTE lämnas under "Grönt kort-tid".

Verksamhetsavfall tas endast emot på ordinarie öppettider.

 

För att registrera sig till "Grönt kort-utbildning" klicka på denna länk:

Grönt kort-utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där väljer du utbildningsort och tid som du önskar, (alternativt digitalt).

Väljer du på plats-utbildning så kallar dig därefter via ett SMS-meddelande till utbildningen som tar cirka en timme, och sker på återvinningscentralen.


Under utbildningen går vi igenom regler du måste följa för att få tillgång till det "Gröna kortet".

Du godkänner att du registreras när du åker in och att du dessutom är kameraövervakad. Detta innebär också att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt  gällande lagstiftning. Om du vill att dina personuppgifter skall tas bort, upphör även tillträde till centralen på "Grönt kort".

Om du kommer kvällstid när det är mörkt på centralen så tänds lamporna upp när du drar ditt körkort. De lyser då en timme. Efter kl:21.00 går det ej att tända lamporna igen.

Vid problem dagtid, kontakta vår kundtjänst och kvällstid Securitas. Telefonnummer finns vid utfartsgrinden.

Om du spiller något farligt avfall så finns det absorberingsmedel att tillgå under skärmtaket vid Farligt avfall/Elektronik.

Lämna platsen så som du själv vill besöka den, alltså rent från skräp. Det finns borstar och spadar att låna!

Det är förbjudet att ta med saker från platsen, även sånt som någon annan slängt!

Hoppas du är nöjd med ditt besök på vår fina återvinningscentral.

Här kan du skriva ut Grönt-kort information Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

  

När du gjort din Grönt kort-utbildning, så kan du logga in på våra centraler med ditt körkort eller en app.

Appen är en sk webbapp vilket gör att man inte behöver gå via Apple Store eller Google Play för att installera den. Du hittar den på denna adress: gkey.app

Riktlinjer Grönt kort

 • Det är ditt eget körkort som gäller, du får inte logga in på någon annans körkort.
 • För varje bil som körs in, måste inloggning ske.
 • Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.
 • Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden.
 • Asbest, däck och invasiva växter får ej lämnas under Grönt kort-tid.
 • Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.
 • Ser man att man slängt i något fel, så finns en krok man kan använda för att försöka få upp det felslängda.
 • Man kör alltid i motsols riktning. Har man inget att slänga uppe på rampen så kör man runt (bakom) den.
 • Kemikalier ställs i Kemikalieskåpet. Övrigt sorteras i respektive behållare.
 • Förbjudet att plocka med saker ifrån återvinningscentralen.
 • Företagsavfall får ej lämnas under Grönt kort-tid.

Felsortering

 • När felsortering i container upptäckts, kontrolleras om materialet/säcken kan härledas till den som kastat fel.
 • Om personuppgifter finnes, kontaktas denne av förbundets personal som i sin tur beslutar om åtgärd.

Vad är en åtgärd?

 1. En tillsägelse och en notis i personens kommentarsfält.
 2. Markerad GUL och får gå en ny kurs.
 3. Markerad RÖD och får då ej besöka ÅVC:n under Grönt kort-tid. Det gäller i 6 månader sen får personen gå en ny kurs.
 • Om material inte kan härledas till den som kastat fel, skickas ett SMS till de som besökt ÅVC:n under aktuell Grönt kort öppettid, då personal ej funnits på plats.

GUL

 • Tillräcklig kunskap saknas för att få tillgång till återvinningscentralen när personal ej finns på plats.

RÖD

 • Farligt avfall har lämnats på fel plats.
 • Upprepade förseelser.
 • Åverkan på anläggningen utan att förbundet meddelats.
 • Stöld
 • Lämnat otillåtet material.