Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Återvinningscentral

Lekebergs kommun

Återvinningscentralen stängd pga nybyggnation i Fjugesta

Vi bygger en ny återvinningscentral i Fjugesta som även inkluderar återbruksverksamhet.

Nuvarande återvinningscentrals befintliga plats kommer att utökas för att där rymma en ny större återvinningscentral. Den kommer att inkludera återbruksverksamhet i form av både inlämnande av saker som kan återbrukas och även försäljning. Återbruket Andra Chansen, som idag finns i polisens gamla lokaler vid torget, kommer att flytta in och bedriva sin verksamhet där.

Nuvarande central måste då stängas under byggtiden och vi hänvisar då till våra övriga centraler i Askersund, Hallsberg och Laxå.

Vi stängde nuvarande central och även ristippen 14/2-21, och beräknar att kunna öppna en ny central under hösten 2021.