Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Återvinningsstationer

Här kan du lämna dina förpackningar och tidningar.

Återvinningsstation Rönneshytta

Kommunerna tar över ansvaret för återvinningsstationerna

Från och med 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över på kommunerna. Vår uppskattning är att vi kommer fortsätta samla in förpackningar genom återvinningsstationer tills den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Även därefter kommer det finnas ett behov av återvinningsstationer för vissa typer av förpackningar.

Läs mer under Aktuellt och på gång inom avfall Öppnas i nytt fönster.

Alla vinner när du återvinner!

Alla förpackningar och tidningar som samlas in körs till återvinning för att bli nya förpackningar och produkter. Plastförpackningar blir råvara till exempelvis diskborstar, blomkrukor och plastpåsar. Glas- och pappersförpackningar blir oftast förpackningar igen. Metallförpackningar kan bli armeringsjärn och lästa tidningar kan bli hushållspapper eller nytt tidningspapper.

Sorteringsinformation

Alla förpackningar ska vara ursköljda och om möjligt tillplattade innan de läggs i behållaren.

Det är endast tillåtet att lämna förpackningar och tidningar vid återvinningsstationerna. Annat avfall som grovavfall, farligt avfall och annat får du lämna på återvinningscentralen.

Pappersförpackning

PAPPERSFÖRPACKNINGAR Exempel: Pasta-, mjölk- och juicepaket, papperspåsar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara utrymme.

Kuvert läggs i hushållsavfallet eller brännbart avfall. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

 

Plastförpackningar

PLASTFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor, burkar, platspåsar, refillpaket, plasttuber, chipspåsar och frigolit.

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.

Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall, till exempel möbler och leksaker. Returflaskor lämnas mot pant i butik.

Metallförpackningar

METALLFÖRPACKNINGAR Exempel: Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock och tomma färgburkar.

Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.

Burkar som innehåller färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.

Färgade glasförpackningar

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor och burkar av färgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material.

Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens bemannade återvinningscentraler.

 

Ofärgade glasförpackningar

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor och burkar av ofärgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material.

Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens bemannade återvinningscentraler.

 

Tidningar

TIDNINGAR/RETURPAPPER Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, pocketböcker och skriv/ritpapper.

Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.

Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet eller brännbart avfall. Papperskassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.

 

Producentansvar

I Sverige har vi en regel som kallas producentansvar. Det innebär att företag som tar fram eller säljer förpackningar och tidningar ansvarar för att de samlas in och återvinns. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, jobbar på uppdrag av dessa företag. FTI ansvarar för alla obemannade återvinningsstationer runt om i Sverige. 

Mer information

På www.ftiab.se/hitta-återvinningsstation kan du hitta din närmaste återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se när den töms och städas. Här finns också sorteringsguider, filmer om återvinning, tips och råd samt information om verksamheten.

Synpunkter om städning och tömning

Har du frågor om sortering eller vill lämna synpunkter så kontaktar du FTIAB.

Formulär: formulär för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ftiab.se

Servicetelefon: 0200-88 03 11
Servicetelefonen är bemannad alla vardagar klockan 08.00-20.00 och helger/helgdagar klockan 10.00-16.00. Samtalet är gratis.

Materialis Ploppa

Insamlingsstatistik för Sverige 2022

Så här mycket förpackningar och tidningar samlades in per invånare under 2022 på FTI:s återvinningsstationer:

  • Glasförpackningar: 22,2 kg
  • Pappersförpackningar: 17,5 kg
  • Plastförpackningar: 9,1 kg
  • Metallförpackningar: 1,7 kg
  • Tidningar: 12,1 kg