Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Återvinningsstationer

Här kan du lämna dina förpackningar och tidningar.

ÅVS Högtorpsgatan

Alla vinner när du återvinner!

Alla förpackningar och tidningar som samlas in körs till återvinning för att bli nya förpackningar och produkter. Plastförpackningar blir råvara till exempelvis diskborstar, blomkrukor och plastpåsar. Glas- och pappersförpackningar blir oftast förpackningar igen. Metallförpackningar kan bli armeringsjärn och lästa tidningar kan bli hushållspapper eller nytt tidningspapper.

Sorteringsinformation

Alla förpackningar ska vara ursköljda och om möjligt tillplattade innan de läggs i behållaren.

Det är endast tillåtet att lämna förpackningar och tidningar vid återvinningsstationerna. Annat avfall som grovavfall, farligt avfall och annat får du lämna på återvinningscentralen.

Sortera rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pappersförpackning

PAPPERSFÖRPACKNINGAR Exempel: Pasta-, mjölk- och juicepaket, papperspåsar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara utrymme.

Kuvert läggs i hushållsavfallet eller brännbart avfall. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

 

Plastförpackningar

PLASTFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor, burkar, platspåsar, refillpaket, plasttuber, chipspåsar och frigolit.

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.

Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall, till exempel möbler och leksaker. Returflaskor lämnas mot pant i butik.

Metallförpackningar

METALLFÖRPACKNINGAR Exempel: Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock och tomma färgburkar.

Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.

Burkar som innehåller färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.

Färgade glasförpackningar

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor och burkar av färgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material.

Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens bemannade återvinningscentraler.

 

Ofärgade glasförpackningar

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: Flaskor och burkar av ofärgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material.

Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens bemannade återvinningscentraler.

 

Tidningar

TIDNINGAR/RETURPAPPER Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, pocketböcker och skriv/ritpapper.

Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.

Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet eller brännbart avfall. Papperskassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.