Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Återbruk

Steg 2 i avfallstrappan

Saker som kan få leva vidare ett tag till.

 

På våra återvinningscentraler finns         mottagning för saker som du kan skänka till återbruksverksamheter.Pallinsamling

Istället för att slänga dina träpallar i träcontainern/trähögen så lägg dem till vår pallinsamling. Då kan de kanske användas fler gånger innan de kasseras och vi får mindre avfall.