Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Var tar mitt avfall vägen?

Det som lämnas på återvinningscentralen återvinns eller återbrukas på bästa sätt.

I första hand återbruk, nästa är återvinning av materialet.

Farligt avfall skylt.

 

Farligt avfall

Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter. Det som inte går att återvinna, destrueras och förbränns i en speciell ugn.                                       

 

Elektronik skylt

 

Elektronik

Sorteras och demonteras för att få bort det farliga avfallet. Råmaterialet (metall, stål, ädelmetall, plast) skickas till tillverkande industrier.

 

Metall skylt


Metallskrot

Efter bearbetning skickas det till smältverk för att tillverka nytt stål.

 


Wellpapp

 

Wellpapp

Går tillbaka till pappersbruk och blir ny wellpapp.

 

 

Sten och grus skylt

Sten och grus

Betong, kakel och sten sorteras ut och krossas till användbara fraktioner som sedan kan användas till fyllnadsmaterial mm.

Ibland är det omöjligt att återvinna energi ur ett material. Förorenat avfall som inte kan eller bör återvinnas eller energiutvinnas, måste deponeras.

Fönster skylt


Fönster

Glaset separeras från ramen. Glas går till mottagare för tillverkning av nytt glas, ram om den är av trä till förbränning, ram av aluminium till aluminiumsmältverk för tillverkning av ny aluminium.                                                       


Gips skylt


Gips

Går till gipsåtervinning där man maler ner gipset för att göra nya skivor eller som stabilisator i kalk relaterat till jordbruksprodukter.


Trä skylt

 

Trä

Flisas och används som bränsle i värmeverk.                                                                                                                       

 

Energiåtervinning skylt


Energiåtervinning

Krossas för att sedan gå till förbränning i värmeverk.      

                                                                

 

Impregnerat trä skylt


Tryckimpregnerat

Eldas i en förbränningsanläggning med speciellt tillstånd, som sedan blir värme.         

                  


Asbest skylt


Asbest

Deponeras på anläggning godkänd för asbest.                                            

         

                  

Textil skylt


Textilier

Nästan alla textilier återanvänds eller återvinns. Human Bridge tar hand om våra textilier som samlas in.

                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Matfett skylt


Fett

Återvinns och kan bli biogas, biodiesel, tvål, tvättmedel eller gummi.