Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral 2023

Hallsberg

Här kan du följa bygget av den nya ÅVC:n.

Invigning 1 juni

Många som var nyfikna på att se den nya återvinningscentralen.

Många som var nyfikna på att se den nya återvinningscentralen.

Bandet klipptes av direktionens ordförande Peter Björk och kommunalrådet Magnus Andersson.

Bandet klipptes av direktionens ordförande Peter Björk och kommunalrådet Magnus Andersson.

8 maj

ÅVC Hallsberg

En trefilig ramp.

ÅVC Hallsberg

Betongfickor för bl a trädgårdsavfall.

Personalbod/kontor

Personalbod/kontor

Nytt skyltsystem.

Nytt skyltsystem.


 

 

 

 

15 augusti

Uppe på rampen.

Uppe på rampen.

Här lämnas farligt avfall.

Här lämnas farligt avfall.

Staket på rampen är på plats.

Staket på rampen är på plats.

Under rampen.

Under rampen.

14 juli

Uppfartsramp

Här kör du upp på rampen...

Nerfartsramp

...och här kör du ner för rampen.

Lång ramp = plats för många containrar.

Lång ramp = plats för många containrar.

Här byggs farligt avfall delen.

Här byggs farligt avfall delen.

Rätt körriktning.

Rätt körriktning.

Röd personalbod.

Röd personalbod.

20 juni

Nu flyttas modulerna över på den asfalterade ytan.

Nu flyttas modulerna över på den asfalterade ytan...

Nu flyttas modulerna över på den asfalterade ytan.

...så kan resterade yta också asfalteras.

14 juni

Nu har asfaltering påbörjats.

Nu har asfaltering påbörjats.

Moduler som väntar på att byggas till ramp.

Moduler som väntar på att byggas till ramp.

3 juni

Nu är byggnationen av återvinningscentralen åter igång.

Moduler som skall bli rampen.

Moduler som skall bli rampen.

Förberett för fjärrvärme.

Förberett för fjärrvärme.

Plats för personalbod.

Plats för personalbod.

Här byggs delen för farligt avfall.

Här byggs delen för farligt avfall.

30 juni 2021

Markarbeten är påbörjade.

Markarbeten är påbörjade.

Schaktning och bortforsling av sly och buskar.

Schaktning och bortforsling av sly och buskar.