Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Lekebergs kommun

VA-TAXA 2024

OBS! Ny taxa fr o m 2024 som kommer att justeras retroaktivt på nästkommande faktura.

Fjugesta reningsverk

Det kommunala vattennätet försörjs från tre olika vattentäkter. I Mullhyttan är det kommunala va-nätet sammankopplat med Laxå kommun. I Fjugesta har kommunen eget vattenverk och avloppsreningsverk, vattentäkten är Svartån uppblandat med grundvatten. I Hidinge-Lanna är det kommunala va-nätet ihopkopplat med Örebro kommun.

Läs mer om Vatten och avlopp för Lekebergs kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fast avgift per år

  • Qn 2,5: 5 099 kr/år
  • Qn 6,0: 15 894 kr/år
  • Qn 10,0: 30 301 kr/år

Rörlig avgift/m³

  • Dricksvatten/m³: 19,35 kr
  • Spillvatten/m³: 29,03 kr
  • Tillsammans/m³: 48,38 kr
 
  • en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet: 0 kr
  • en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet: 0 kr

Alla priser är inklusive moms.