Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Laxå kommun

VA-TAXA 2024

Fast avgift per år

  • Qn 2,5: 3 100 kr/år
  • Qn 6,0: 13 180 kr/år
  • Qn 10,0: 26 336 kr/år

Ett tillägg på 426 kr tas ut på mätare med pulsgivare.

Rörlig avgift/m³

Den rörliga avgiften baseras på mängden levererat vatten och är 31,30 kr per m³. Normalt läses vattenmätaren av en gång per år genom att vi skickar ut en blankett där du ansvarar för att uppgiften om mätaravläsningen återsänds till oss.

Bostadsenhetsavgift

En årlig avgift per lägenhet i flerbostadshus och därmed jämställd fastighet: 1 436 kr.

Lokalyta

Avgift per påbörjad 200 m² lokalyta: 1 436 kr.

Avgift per påbörjad 400 m² lokalyta: 1 436 kr.

Dagvattenavgift

Tas ut enligt gällande taxa.