Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Askersunds kommun

VA-TAXA 2023

Askersunds reningsverk

Askersunds reningsverk

VA-taxans konstruktion innebär att varje vattentjänst ska bära sina kostnader och att du som kund endast ska betala för de tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldig för.
Grundavgiften är inte som tidigare baserad på mätarstorlek, utan baseras på vilka tjänster som fastigheten betjänas av.

Från och med 2023 har den totala intäkten till VA-kollektivet ökat med 6,5 % för att täcka VA-kollektivets kostnader. Det är tjänsterna bostadsenhet (lägenhetsavgift) samt tomtyteavgift som har fått höjd avgift, övriga tjänster är oförändrade.

Läs mer om Vatten och avlopp för Askersunds kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brukningsavgifter

Avgift utgår per fastighet med:En avgift per m³ dricks- och spillvatten


34:50 kr

En grundavgift per år


4 800 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, campingfastighet och därmed jämställd fastighet


2 250 kr

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Alla priser är inklusive moms.