Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Askersunds kommun

VA-TAXA 2022

Askersunds reningsverk

Askersunds reningsverk

VA-taxan fick en ny konstruktion 2020-01-01, vilket innebär att varje vattentjänst ska bära sina kostnader och att du som kund endast ska betala för de tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldig för. Den fasta avgiften är inte som tidigare baserad på mätarstorlek, utan baseras istället på vilka tjänster som fastigheten betjänas av.

Läs mer om Vatten och avlopp för Askersunds kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En fastighet med samtliga tjänster som har dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet/gata, och är en villa betalar enligt följande exempel:

Beräkningen följer typhus A med en årsförbrukning på 150 m³.­

Rörlig avgift 150 m³ á 34:50

5 175:00

4 800:00

1 775:00

11 900:00 inkl mervärdesskatt

Fast avgift


Avgift bostadsenhet (lägenhetsavgift)

Kostnad per år:

Brukningsavgifter

Avgift utgår per fastighet med:En avgift per m3 dricks- och spillvatten


34:50 kr

En fast avgift per år


4 800 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, campingfastighet och därmed jämställd fastighet


1 775 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall då erläggas för respektive ändamål:

VA-tjänst:

Vatten

Spill

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Avgift per m3

50 %

50 %

-

-

Fast avgift

42 %

50 %

7 %

1 %

Avgift per bostadsenhet/lägenhet

48 %

45 %

6 %

1 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Alla priser är inklusive moms.