Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vatten och avlopp - Askersunds kommun

VA-TAXA 2024

Askersunds reningsverk

Askersunds reningsverk

VA-taxans konstruktion innebär att varje vattentjänst ska bära sina kostnader och att du som kund endast ska betala för de tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldig för.
Grundavgiften baseras på vilka tjänster som fastigheten betjänas av.

Från och med 2024 har den totala intäkten till VA-kollektivet ökat med 6,5 % för att täcka VA-kollektivets kostnader.

Läs mer om Vatten och avlopp för Askersunds kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brukningsavgifter

Avgift utgår per fastighet med:En avgift per m³ dricks- och spillvatten


37 kr

En grundavgift per år


5 115 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, campingfastighet och därmed jämställd fastighet


2 400 kr

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Alla priser är inklusive moms.