Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Hämtningsdagar - sommar 2022

Hallsbergs kommun

JÄMNA VECKOR v. 16-40, (månad v.18-38)(högsommar: v. 24-34)

Måndag

Viby

Tisdag

Tripphult, Motorp

Torsdag     

Tunbo, Tisarbaden, Granvik, Kvarsätter, Gårdsjöbacka

Fredag

Kävesta, Norrtorp, Saltorp

OJÄMNA VECKOR v. 17-41,(månad v.19-39)(högsommar: v. 23-33)

Måndag      

Joganbo, Hällebo, Ön, Sättran

Onsdag       

Sottern

Torsdag     

Viken, Billsgårdsvägen

Fredag       

Hultsjön

Övriga sommarstugor enligt körtur för den ordinarie sophämtningen.