Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Hämtning - sommarabonnenter

Fritid-, månad- och högsommarhämtning

Fritidsboende som inte nyttjar fastigheten under vinterhalvåret.

Under respektive kommun hittar du hämtningsschema för sommarabonnenter.

Smarta och Smita bland blommorna.

Så här många hämtningar ingår i ditt sommarabonnemang:

Fritidshämtning: 13 hämtningar /säsong

Månadshämtning: 6 hämtningar / säsong

Högsommarhämtning: 6 hämtningar / säsong