Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Hämtning - året runt

Hämtning av sopor året runt

Vi hämtar dina hushållsopor i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekebergs kommun.

Sopkörarna

Ändrade hämtningsdagar 2023

Midsommarveckan:

För dig som har hämtning av sopor vecka 25, midsommarveckan. Ställ ut ditt kärl två dagar innan ordinarie hämtningsdag och låt stå tills kärlet blivit tömt.

Fredag 23 juni (midsommarafton) hämtas inga sopor.

Julveckan:

Hämtas på ordinarie hämtningsdag. Ingen inkörning.

Nyårsveckan 2024:

För dig som har hämtning av sopor vecka 1, 2024. Ingen inkörning, utan vi kommer att köra ifatt. Ställ ut ditt sopkärl som vanligt och lät stå tills det blivit tömt.

Måndag 1 januari 2024 (nyårsdagen) hämtas inga sopor.