Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Problem vid tjällossning

Sopbil

Vägar som är viktbegränsade.

På grund av tjällossning, så behöver vi säkerställa att sopbil/slambil har tillstånd att åka på enskilda vägar, där fastighetsägare/samfällighet valt att vikt begränsa vägen med skylt.

Detta kan ske i form av en skriftlig dispens från den som ansvarar för vägen. Man kan med fördel även sätta en skylt en skylt vid infart till aktuell väg där det framgår att sopbilar/slambilar tillåts att åka där.

Om inte, så behöver sopkärl dras ut till närmsta farbara väg för att kunna tömmas och slamtömning planeras om då vägarna inte längre är i behov av viktbegränsning.

Formulär för dispens: Dispens från viktbegränsning Öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna kundtjänst vid frågor, tel: 0582-68 57 00, mail: info@kf.sydnarke.se.