Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny EU-lag om eldning i trädgården

Ris och grenar


Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Vissa kommuner har dock landat i, att i detta skede tillåta eldning av trädgårdsavfall med stöd av de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljö.

Så här står det i våra renhållningsföreskrifter:

39§ Trädgårdsavfall från fastigheten får hanteras på fastigheten, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön och i övrigt gällande föreskrifter.
Möjlighet att lämna trädgårdsavfall finns i vissa kommuner på annan plats utöver
återvinningscentral.

Kontakta din kommun om vad som gäller där.