Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Vad behöver jag tänka på som nyinflyttad?

  • Att du har rätt storlek på sopkärlet, beroende på hur mycket sopor du har.
  • Att vi har rätt uppgifter till dej, faktureringsadress m.m.
  • Dra fram sopkärlet, med handtaget utåt, senast kl: 06.00 på hämtningsdagen.
  • Sortera matavfallet i den gröna påsenöppnas i nytt fönster.
  • Lägga alla sopor i plastpåse med dubbelknut, som ska ligga i sopkärlet.
  • Tidningar och förpackningar lämnas på en återvinningsstationöppnas i nytt fönster.
  • Farligt avfall, elektronik och grovavfall lämnas på återvinningscentralenöppnas i nytt fönster.
  • Om du har kommunalt vatten, se över vad din preliminära vattenförbrukning ligger på så att den är relevant med den faktiska förbrukningen.