Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Direktion

Den politiska ledningen av Sydnärkes kommunalförbund utgörs av direktionen. Denna består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemskommun.

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Askersund Elisabeth Lennartsson (S), v ordf        Kerstin Svärd (C)

Hallsberg  Inga-Britt Ritzman (S)                            Torbjörn Appelqvist (M)

Laxå Gunnar Tingö (L)                                              Christer Johansson (S)

Lekeberg Wendla Thorstensson (C), ordf             Berth Falk (S)

                                                                                                                                                                           

Sammanträden 2018

2018-01-31

2018-03-02

2018-04-06

2018-05-18

2018-06-14

2018-09-21

2018-10-12

2018-11-16

2018-12-14

Protokoll 2015

2015-01-02 Länk...PDF

2015-02-12 Länk...PDF

2015-03-13 Länk...PDF

2015-04-17 Länk...PDF

2015-06-12 Länk...PDF

2015-08-25 Länk...PDF

2015-09-18 Länk...PDF

2015-10-22 Länk...PDF

2015-11-12 Länk...PDF

2015-12-18 Länk...PDF