Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Direktion

Den politiska ledningen av Sydnärkes kommunalförbund utgörs av direktionen. Denna består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemskommun.

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Askersund Veronica Wiberg (M), ordförande      Tomas Vynge (S), ersättare

Hallsberg  Inga-Britt Ritzman (S), v ordförande    Lennart Pettersson (M), ersättare

Laxå Arne Augustsson (C), ledamot          Christer Johansson (S), ersättare

Lekeberg Henrik Hult (C), ledamot         Håkan Söderman (M), ersättare

                                                                                                                                                                           

Sammanträden 2020

2020-01-31

2020-02-28

2020-04-03

2020-05-15

2020-06-12

2020-07-03

2020-09-18

2020-10-09

2020-11-20

2020-12-18