Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Avgifter och regler

Avfallstaxan som man betalar till kommunalförbundet ska inte bara bekosta själva hämtningen av husshållssoporna i soptunnan utan även många andra av kommunalförbundets uppgifter inom avfallsområdet.

I avgiften för sophämtning ingår bl.a:

 • Sophämtning varannan vecka
 • Grovsopshämtning en gång per år som även inkluderar vitvaror
 • Mobil miljöstation för farligt avfall och smått elavfall
 • Möjlighet att lämna återvinningsbart avfall, farligt avfall och grovsopor kostnadsfritt till återvinningscentralen
 • Insamling och sortering av batterier

Sophämtningsavgiften ska täcka kostnader som avser:

 • ​Hämtning av hushållssopor
 • Avfallsplanering
 • Information och kundkontakter
 • Batteriinsamling
 • Elektronikinsamling
 • Hushållens farliga avfall
 • Återvinningscentralen

Från och med 2017 införs felsorteringsavgift och överfyllnadsavgift.

 

 

 

Felsorteringsavgift debiteras abonnent om behållare innehåller avfall som ska hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningar (t.ex el, elektronik och farligt avfall).

Felsorteringsavgift: 80 kr

 

 

 

 

Locket ska kunna stängas!

Så här får det INTE se ut!

 

 

 

 

Överfyllnadsavgift debiteras abonnent om behållare fylls så att locket ej går att stänga.

 Överfyllnadsavgift: 80 kr