Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Blanketter

Flyttanmälan

Vid flytt ska detta anmälas och avfallsabonnemanget övertas av ny boende.

Byte av storlek på kärl

Om byte av kärlstorlek önskas ska denna blankett fyllas i.

Ansökan om sophämtning var fjärde vecka

Ansökan om att dela sopkärl med granne