Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Anslagstavla

Det här är kommunalförbundets officiella anslagstavla.

Anslagstavlan innehåller information om:

  • när direktionen har öppna sammanträden som du kan gå på
  • när ett protokoll är justerat och vad som står i protokollet
  • information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • annan information som enligt lag ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövningöppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande av justerat protokoll...

Direktionssammanträde: 2019-10-11PDF

Anslaget publicerades: 2019-10-25

Du kan överklaga till och med: 2019-11-15


Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträden att visa.

Kungörelser

Övriga anslag