Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Protokoll

Genom att läsa protokoll från direktionsmöten kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunalförbundet. Originalen förvaras på kommunalförbundets kontor på Södra Allén 2 i Hallsberg.

 

Protokoll direktionssammanträden 2019

2019-02-01PDF

2019-03-01PDF

2019-04-05PDF

2019-05-17PDF

2019-06-14PDF