Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Protokoll

Genom att läsa protokoll från direktionsmöten kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunalförbundet. Originalen förvaras på kommunalförbundets kontor på Södra Allén 2 i Hallsberg.