Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Utställning

Avfallsplan

Renhållningsordning

Ny Renhållningsordning innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter 2021-2025, ställs här ut för granskning.

Synpunkter lämnas brevledes eller mail till Sydnärkes kommunalförbund senast 2020-08-31.

Sydnärkes kommunalförbund Södra Allén 2, 694 30 Hallsberg

info@kf.sydnarke.se