Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Trycket ökar på våra återvinningscentraler

Rampen ÅVC Hallsberg

Tänk på att sortera ditt avfall hemma så går det både lättare och snabbare när du ska lämna avfallet på återvinningscentralen.

Under tiden vi bygger ny återvinningscentral i Fjugesta, så ökar trycket på våra övriga centraler. Vi ber er att i möjligaste mån sortera ditt avfall hemma, så underlättar det både för dig och vår personal när det lämnas på återvinningscentralen.

TIPS! Om du har möjlighet att komma när vi har förmiddagsöppet så är det i regel färre besökare.