Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Skottat och sandat

Sopkärl

Hej där! Du kommer väl ihåg att skotta och sanda runt ditt sopkärl, så att de som ska tömma ditt kärl lätt kommer åt det.

Härligt att vi äntligen fått snö och vinter, men det är några saker du behöver tänka på som sopabonnent.

Avfallshämtning vintertid

För att du ska kunna vara säker på att dina sopor blir hämtade är det viktigt att du:

  • skottar framtill och runt om sopkärlen så att de frigörs.
  • skottar undan snö mellan kärlet och gatan.
  • skottar fram till soprum och platser där stora sopkärl finns. skottar fram till och runt om djupbehållare, sk "Molok", och sopa av snön som ligger på locken. Hämtningsvägarna ska vara snöröjda och vägbredden väl tilltagen så att sopbilen tar sig fram och kan vända. Särskilt viktigt på är det på landsbygden där bredden på vägarna blir smalare vintertid av plogvallar.