Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral i Fjugesta

Nu är den gamla återvinningscentralen bara ett minne blott.

Den befintliga platsen utökas för att rymma en ny större återvinningscentral. Den kommer att inkludera återbruksverksamhet i form av både inlämnande av saker som kan återbrukas och även försäljning.

Återvinningscentralen är stängd under byggtiden och vi hänvisar då till våra övriga centraler i Askersund, Hallsberg och Laxå.

Har man ris man vill bli av med så går det bra att lämna på ristippen i Lanna.

Återbruket Andra Chansen, som idag finns i polisens gamla lokaler vid torget, kommer att flytta in och bedriva sin verksamhet där.

Vi beräknar att kunna öppna en ny central under hösten 2021.