Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Ny återvinningscentral i Fjugesta

Situationsplan ÅVC Lekeberg

Vi bygger en ny återvinningscentral i Fjugesta som även inkluderar återbruksverksamhet.

Nuvarande återvinningscentrals befintliga plats kommer att utökas för att där rymma en ny större återvinningscentral. Den kommer att inkludera återbruksverksamhet i form av både inlämnande av saker som kan återbrukas och även försäljning. Återbruket Andra Chansen, som idag finns i polisens gamla lokaler vid torget, kommer att flytta in och bedriva sin verksamhet där.

Nuvarande central måste då stängas under byggtiden och vi hänvisar då till våra övriga centraler i Askersund, Hallsberg och Laxå.

Vi stänger nuvarande central och även ristippen 14/2-21, och beräknar att kunna öppna en ny central under hösten 2021.

Extraöppet innan stängning:

Fredag 12/2: 11.00-16.00

Lördag 13/2: 10.00-15.00

Söndag 14/2: 10.00-15.00