Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Farligt avfall från företag/verksamheter

Farligt avfall

Vi upphör med mottagande av farligt avfall från företag/verksamheter på våra återvinningscentraler.

Från och med den 1 november ska bland annat avfallsproducenter och mottagare av farligt avfall rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverket. Detta för att Sverige ska ha bättre kontroll på det farliga avfallet som uppstår, transporteras eller behandlas.

För personalen på förbundets återvinningscentraler blir det ogörligt att hantera, anteckna och inrapportera varje slags farligt avfall som inkommer från ett företag eller verksamhet. Därför är vid nödsakade att omedelbart upphöra med mottagandet av farligt avfall från företag och verksamheter.