Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

El- och elektronikavfall från företag och verksamheter

Elburar

Vi kan nu ta emot elavfall från företagare/verksamheter som har avlämnarintyg.

För att vi ska kunna ta emot elavfallet så måste man:

OBS! Detta gäller endast el- och elektronikavfall. Övrigt farligt avfall från företag och verksamheter hänvisas till annan aktör.