Logotyp: Sydnärkes kommunalförbund

Lekebergs kommun

Avfallstaxa 2021

Fr o m 2021 har avfallstaxan en ny konstruktion vilket innebär att taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera administration, drift av återvinningscentraler, information, miljö- och utvecklingsarbete samt insamling och behandling av farligt avfall. Den rörliga avgiften ska bekosta insamling, bortforsling och omhändertagande av mat- och restavfall. Avgiften påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym och hämtningsintervall.

Permanentboende

Sophämtning varannan vecka

Fast avgift för ett kärl med året runthämtning är 588 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med året runthämtning.

 • 140 l kärl 1 775 kr/år
 • 190 l kärl 2 378 kr/år
 • 240 l kärl 2 850 kr/år
 • 370 l kärl 4 075 kr/år

Fritidsboende

Fast avgift för ett kärl med fritidshämtning är 294 kr, sedan tillkommer den rörliga avgiften där storleken på kärlet avgör kostnaden.

Nedan visas den totala kostnaden för ett kärl med fritidshämtning.

13 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 1 488 kr/år
 • 190 l kärl 1 915 kr/år
 • 240 l kärl 2 137 kr/år
 • 370 l kärl 3 450 kr/år

Högsommarhämtning: 6 hämtningar per säsong

 • 140 l kärl 735 kr/år
 • 190 l kärl 892 kr/år
 • 240 l kärl 1 050 kr/år
 • 370 l kärl 1 459 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

Om du hemkomposterar alla dina matrester så har du möjlighet att ha hämtning var fjärde vecka.

Permanentboende: 13 hämtningar per år                                                                                                                                        Fritidsboende: 6 hämtningar per säsong

 • Permanentboende: 140 l kärl 1 014 kr/år
 • Fritidsboende: 140 l kärl 900 kr/år

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare ska alltid betala fast avgift, dvs även den som erhållit befrielse från sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning eller vid delning av kärl.

 • Fast avgift permanentboende: 588 kr/år
 • Fast avgift fritidsboende: 294 kr/år

Tillägg

 • Kärl med gångavstånd över 3 m eller utanför anvisad plats Prislista Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Byte av kärlstorlek: 250 kr
 • Extrasäck (hämtning vid ord. tur) 100 kr/st
 • Felsorteringsavgift 80 kr/tillfälle
 • Överfyllnadsavgift 80 kr/tillfälle

Alla priser är inklusive moms.